Wat is de werkwijze van HRM Softwarekiezer

“Hoe kan het dat jullie als professionals gratis HR advies kunnen geven aan mij als opdrachtgever?” Een begrijpelijke vraag, die we als HRM Softwarekiezer regelmatig krijgen. Nieuwsgierig? Lees hier over onze werkwijze.

HRM Softwarekiezer is de enige onafhankelijke vergelijkingssite voor HRM Software:

  • We maken geen onderdeel uit van een aanbieder.
  • We hebben geen enkel belang in een of meerdere aanbieders.
  • Met alle aanbieders hebben we gelijke afspraken: we doen niet aan vriendjespolitiek.
  • Je kiest jouw toekomstige dienstverlener uit de bij ons aangesloten aanbieders. 

Marktkennis over verzuimdienstverlening

We hebben flinke expertise opgebouwd over alle HRM Software aanbieders in Nederland. Regelmatig voeren we onderzoeken uit en hebben we uitgebreide gesprekken met de aanbieders. Zo krijgen wij een objectief en vergelijkbaar beeld van hun diensten.

Onze werkwijze is voor elke opdrachtgever hetzelfde

  • Je vult de vragenlijst op deze website in. 
  • Wij nemen hierna altijd eerst telefonisch contact met je op. In deze intake gaan we dieper in op jouw organisatie en de vraag.
  • Hierna matchen we je eisen en wensen met de objectieve gegevens die wij verzameld hebben over het aanbod van leveranciers. 
  • Op basis van die match selecteren wij maximaal drie aanbieders die het beste voldoen aan jouw eisen en wensen.
  • Deze aanbieders worden gevraagd een offerte op te stellen. Zij betalen elk een fee aan ons om dit aanbod te mogen doen. Deze fee is voor elke aanbieder even hoog.
  • Sluit je daadwerkelijk een contract met een van hen, dan vragen wij van die aanbieder een eenmalige business fee. De hoogte van de fee is voor elke aanbieder even hoog.

Jouw waardering

Ga je niet met een van de door ons geselecteerde aanbieders in zee? Ook dan blijf je ons niets verschuldigd. Geregeld willen onze klanten in dit geval ons wel een ‘appreciation fee’ toekennen. Bijvoorbeeld omdat ze dankzij onze inspanningen een goede afweging hebben kunnen maken. Je geeft zelf aan wat je onze adviezen waard vindt en ontvangt hiervoor een factuur. 

Meting tevredenheid

Wij doen alleen zaken met aanbieders waar jij tevreden over bent. Hiervoor meten wij periodiek de tevredenheid van onze klanten over de HRM Software aanbieders die wij voor hen selecteerden. Te veel klanten ontevreden en geen verbetering? Dan adviseren wij deze aanbieder niet langer.